Prinsum's Load - Good Honest Prinsum Since 1896.

Bra att det finns

Det är bra att det finns produktmärkning och spårbarnet till produkter och prylar. Så att man kan spåra det ifall att något skulle bli stulet. Det är ett bra sätt att se om något är stulet också. Om man som privatperson vill köpa något i andra hand så kan man då kolla upp om det om det är stulet eller inte så att man vet vad man köper.

Bra att använda sig av det

Ja det ju bra att man tänker på det och att man använder sig av det att man kan spåra en viss produkt.
Jag kan tänka mig att det känns tryggt som företag att veta att man kan göra sina produkter märkta så att man även kan spåra dom.
Då har man koll på vad dom sakerna är så att det blir så pass bra som möjligt. Ja det är bra att tänka på säkerheten på många olika plan som till exempel då att använda sig av produktmärkning eller av spårbarhet.
Det är intressant att det hela tiden kommer fler och nyare saker att hitta på för att göra sker och ting säkrare och bättre.
Ja det finns mycket som man kan göra för att det ska bli bättre och det ärver det som alla utvecklare jobbar med. Att jobba med utveckling måste vara intressant att hålla på med. Det kan säkert vara väldigt intressant och även viktigt för att få ut bättre och säkrare produkter på marknaden och det tjänar ju alla på.
Så det kanske är något att fortsätta med att börja göra något med utveckling. Det skulle vara intressant. Ja det finns bra med saker som man skulle kunna börja plugga och det finns mycket om skulle vara kul att hitta på och göra.
Så att plugga produktmärkning och spårbarhet är ju något som väldigt intressant.
Ja det finns mycket intressant att hålla på med.